PE URMELE BASARABILOR

TRASEU

Bucuresti – M-rea Glavacioc (ctitorie a domnitorului Vlad Calugarul) – M-rea Trivale (ctitoria familiei Stancestilor din Pitesti si a Mitropolitului Varlaam) – M-rea Bascovele Ursoaia (sec. XVIII, ctitoria lui Serban Cantacuzino) – Bucuresti.